Evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

Rapport fra Norconsult og Urbanet Analyse

Norconsult og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjort en evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransportNorconsult og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjort en evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.