Evaluering av den valgte organiseringen av arbeidsgiversiden innenfor spesialisthelsetjenesten

Evaluering av den valgte organiseringen av arbeidsgiversiden innenfor spesialisthelsetjenesten

Evalueringen finner du her.