Evaluering av den valgte organiseringen av arbeidsgiversiden innenfor spesialisthelsetjenesten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Evaluering av den valgte organiseringen av arbeidsgiversiden innenfor spesialisthelsetjenesten

Evalueringen finner du her.