Evaluering av Innsamlingsregisteret

Rapport til Kulturdepartementet

Denne rapporten er resultatet av en evaluering av Innsamlingsregisteret som PricewaterhouseCoopers (PwC) har utført for Kulturdepartementet. Oppdraget ble gjennomført i perioden april 2013 til august 2013.

Rapporten (.pdf)