Evaluering av KID-ordningen 2007-2009

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse og NIVI Analyse evaluert den såkalte KID-ordningen (insentivordning for kollektivtransport i distriktene).

Les rapporten (pdf)

 

Tilhørende notat: "Internationella erfarenheter av kollektivtrafik på landsbygden - En del av KID-evalueringen" (pdf)

Se også: