EVALUERING AV NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Rapport utført av Statskonsult

EVALUERING AV NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Rapport utført av Statskonsult på oppdrag av HelsedepartementetRapporten er i PDF-format og kan lastes ned her.