Evalueringsrapporten "Utveksling for alle?" av Johan Barstad

Utveksling for alle?

Evaluering av støtteordningen i Statens lånekasse for utdanning for elever som tar et år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom en av departementet godkjent utvekslingsorganisasjon.

En evalueringsrapport levert av Møreforskning Volda ved Johan Barstad

Arbeidsrapport nr. 128

Prosjekt: Evaluering av støtteordningen i Statens lånekasse for utdanning for elever som tar et år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom en av departementet godkjent utvekslingsorganisasjon

Prosjektansvarlig: Møreforsking Volda

Prosjektleder: Geir Tangen, Møreforsking Volda

Prosjektmedarbeider: Johan Barstad, Møreforsking Volda

Finansiering: Utdannings- og forskningsdepartementet

Ansvarlig utgiver: Møreforsking Volda

ISBN: 82-7692-184-1

ISSN: 0805-6609

Sats: Johan Barstad

Trykk: Egset Trykk AS 2002

Distribusjon: Tlf: 70 07 45 00, faks: 70 07 45 50

E-post: ekspress@haugenbok.no

Om arbeidsrapportserien:

Arbeidsrapportserien er for faglege og vitskaplege arbeid som ikkje fullt ut stettar krava til forskingsrapportar. Det kan t.d. vere delrapportar innanfor større prosjekt, eller læremateriell knytt til undervisningsføremål. Arbeidsrapportar skal vere godkjende av vedkomande gruppeleiar (der det finst) og av prorektor ved HVO og/eller forskingsleiar ved MFV.