Fagseminar om likestilling i utdanning og forskning

Rapport fra fagseminar arrangert av Utdannings- og forskningsdepartementet 22. mai 2003

Fagseminar om likestilling i utdanning og forskning

Under følger en rapport fra Utdannings- og forskningsdepartementets fagseminar om likestilling i utdanning og forskning 22. mai 2003