Felles mål for Europas utdanningssystem

EUs utdanningsministre vedtok 5. mai felles Europeisk referansenivå for utdanningsområdet, dette er et viktig skritt framover for Lisboa-strategien.

Felles mål for Europas utdanningssystem

EUs utdanningsministre vedtok 5. mai felles europeisk referansenivå for utdanningsområdet (European benchmarks), dette er et viktig skritt framover for Lisboa-strategien. Det er vedtatt fem "benchmarks" som vil inngå i kommisjonens vårrapport.

Les mer på EUs hjemmesider
Les mer om Lisboa-strategien på UFDs sider