Finansiering av opptreningsinstitusjoner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Finansiering av opptreningsinstitusjoner

Rapport fra en arbeidsgruppe

Sosial- og helsedepartementet, Juni 2000