Flysikkerhet i norsk luftfart under omstillingsprosesser

Rapport fra Statens havarikommisjon for sivil luftfart og jernbane

SL Rap 35/2005Statens havarikommisjon for sivil luftfart og jernbane har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet undersøkt hvordan flysikkerheten blir ivaretatt ved de store omstillingene som pågår innen norsk luffart.

Les rapporten