Flysikkerhet i norsk luftfart under omstillingsprosesser

Oppfølgingsrapport av Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets oppfølging av rapport av 5. august 2005 fra Statens havarikommisjon for transport (SL Rap 35/2005)

Samferdselsdepartementets oppfølging av rapport av 5. august 2005 fra Statens havarikommisjon for transport (SL Rap 35/2005)