Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forørkningskonvensjonen (UNCCD)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Forørkningskonvensjonen (UNCCD)

FNs forørkningskonvensjon (UNCCD) er en av de internasjonale miljøkonvensjonene fra FN-toppmøtet i Rio de Janeiro i 1992. Norge ratifiserte konvensjonen i mars 1996, og den trådte i kraft senere samme år. Konvensjonen er nå ratifisert av 191 land. Konvensjonens formål er å bekjempe forørkning og redusere effektene av alvorlig tørke, degradering av land og jordforringelse, spesielt i Afrika. Konvensjonens virkeområde er svært relevant i forhold til tørrlandsjordbruk, matvaresikkerhet samt utvikling av strategier for tilpasning til klimaendringer.

Konvensjonens formål og geografiske virkeområde medfører at partslandene i stor grad er delt i en ”givergruppe” fra nord, og en gruppe med ”mottakerland” i sør. Gjennom ratifikasjon av konvensjonen har de utviklede landene forpliktet seg til aktivt å støtte implementering i utviklingslandene og bidra med substansielle finansielle ressurser. FN vedtok i 2004 at 2006 skal være FNs internasjonale år mot forørkning.

UD ved Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling er ansvarlig myndighet i Norge for oppfølging av konvensjonen, samt forberedelse og deltakelse på partsmøter. Konvensjonens sekretariat støttes gjennom faste og frivillige bidrag. Videre støtter UD utviklingslandenes arbeid med implementering av konvensjonen gjennom både bilaterale og multilaterale kanaler.