FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CAT)

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CAT)

1. Konvensjonstekst m/ protokoller

2. Ratifiseringer

3. Reservasjoner

4. General Comments

5. Norges rapporteringsrunder

Norges femte rapporteringsrunde:

Norges fjerde rapporteringsrunde:

Norges tredje rapporteringsrunde:

Norges andre rapporteringsrunde:

Norges første rapporteringsrunde:

  • Frister og innleveringer
  • Norges statsrapport: Må legges inn manuelt
  • Komiteens Concluding Observations: Må legges inn manuelt.

6. Individklagesaker