FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR)

1. Konvensjonstekst

2. Ratifiseringer

3. Reservasjoner

4. General Comments

5. Norges rapporteringsrunder

Norges fjerde rapporteringsrunde

Norges tredje rapporteringsrunde

Norges andre rapporteringsrunde

Norges første rapporteringsrunde