Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Folkerettslig vurdering av forslaget til ny Finnmarkslov

av Hans Petter Graver og Geir Ulfstein

I brev av 19. juni 2003 har Stortingets Justiskomite bedt Justisdepartementet om å ”skaffe til veie en kvalifisert uavhengig folkerettslig vurdering av forslaget til ny finnmarkslov”, det vil si lovforslaget i Ot. prp. nr. 53 (2002-2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven).

Innhold