Forbud mot rasistiske organisasjoner, ytringer og demonstrasjoner i Sverige og Tyskland

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Rapport fra en studiegruppe nedsatt av Justisdepartementet med forslag til ny lovgivning. Avgitt til justisministeren 9. mars 2001.

Innhold

1. Innledning

2. Sverige 

3.Tyskland 

4. Gruppas anbefalinger

Vedlegg