Forbud mot rasistiske organisasjoner, ytringer og demonstrasjoner i Sverige og Tyskland

Rapport fra en studiegruppe nedsatt av Justisdepartementet med forslag til ny lovgivning. Avgitt til justisministeren 9. mars 2001.

Innhold

1. Innledning

2. Sverige 

3.Tyskland 

4. Gruppas anbefalinger

Vedlegg