Forebygging av HIV-infeksjon og seksuelt overførbare sykdommer (SOS)

Faktabeskrivelse

Forebygging av HIV-infeksjon og seksuelt overførbare sykdommer (SOS)

Faktabeskrivelse til Sosial- og helsedepartementets arbeid med å lage ny strategi for forebygging av HIV og seksuelt overførbare sykdommer (SOS) som skal gjelde fra 2002

Utarbeidet av Statens institutt for folkehelse og Statens helsetilsyn
16. mai 2001

Rapporten er inndelt kapittelvis. Klikk på Innholdsfortegnelse oppe til høyre på siden, for å få frem kapitteloversikten. For å få utskriftsformat, lønner det seg å klikke på Fullt vindu.