Forebygging av legionellasykdom

Forebygging av legionellasykdom

Vurdering fraprosjektgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Rapporten finner du her (pdf.format)