Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene

Rapport fra undersøkelse

Satsene for det øremerkede statstilskuddet til barnehager økte fra 1. august. Målsettingen var å redusere foreldrebetalingen i både offentlige og private barnehager. Undersøkelsen som ble satt i gang for å kartlegge situasjonen er klar. (05.09.03)

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene

Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager (PDF)