Foreløpig statusrapport for Lisboa-strategien på utdanningsområdet

Statusrapport for Lisboa-strategien vedtatt på utdanningsministermøte 26. februar. (01.03.2004)

Rapport fra Kommisjonen om status for Lisboa-strategien

Ministerrådet for utdanning vedtok 26. februar en statusrapport for Lisboa-strategien på utdanningsområdet. Rapporten vil bli overlevert til Det europeiske råd til toppmøtet 25.-26. mars 2004. Rapporten understreker bl.a. at tempoet på reformene i utdanningssystemene i EU-landene må økes for at de fastsatte målene i Lisboa-strategien skal kunne nås innen 2010.

Les rapporten her