Høringssvar fra Odd Bjarne Kjellevold

Dato: 07.03.2021

Med tanke på hvor lav risikoen er for å få sykdommen for barn og unge er det intet grunnlag for forlengelse av nevnte lover, spesielt med tanke på de mentale og psykiske konsekvenser dette kan få for disse gruppene. Fra hele verden meldes det om en sterk økning av nevnte lidelser pga COVID 19 begrunnede restriksjoner, i tillegg til at selvmordstallene stiger kraftig. Det et på tide at myndighetspersoner viser et snev av selvrespekt, tar ansvar og sørger for å få en slutt på denne uholdbare situasjonen før den gjør ubotelig skade, spesielt for kommende generasjoner.

Den såkalte pandemien er blitt en unnskyldning for å innskrenke befolkningens demokratiske rettigheter og frihet i strid med både nasjonal og internasjonal lovgivning. Internasjonalt blir det nå fra flere hold vurdert å reise krav om at de ansvarlige bør stilles for retten.