Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183057

Dato: 06.03.2021

Det er nok nå! Nå må skadevirkningene av tiltakene veies opp mot skadevirkningene av corona! Våre barn lider stort av usikkerheten og redselen som er skapt. Åpning - stenging - åpning - stenging. Begrensninger i sosial omgang ødelegger kommunikasjon og sosialisering og samarbeid mellom barn og unge! Angst, spiseforstyrrelser stress og utagerende adferd registreres i stadig stigende grad blant barn og unge. Barn og unge som uttaler at de ikke orker å leve lenger! Alt dette må det nå ses på i forhold til virusets skadeomfang! Barn og unge opplever dårlig undervisning med hjemmeskole/delvis hjemneskole!

Skoler og universitet og andre læringsarenaer må åpnes igjen for å ikke skape skoletapere og tapere blant studenter til videre studier/jobb!