Høringssvar fra Pia Gjølstad

Dato: 08.03.2021

Forslaget bør ikke forlenges, fritak for bet av instanser som ikke får bli brukt er en av grunnene for å si nei