Høringssvar fra Mette Eriksen

Dato: 05.03.2021

Jeg er imot at loven forlenges på generelt grunnlag i forbindelse med coronaloven.

Corona-loven har bidratt til at barn og unge i Norge har lidd store konsekvenser som følge av lockdown.

Det er et ønske for meg som privatperson at lockdown oppheves, at vi kommer tilbake til en hverdag der barn og unge kan leve fritt og motta de grunnleggende rettighetene de har krav på gjennom barnehageloven,.

Å operere på gult og rødt nivå forringer barns rettigheter,og det er på tide at vi beveger oss til grønt nivå - altså en normal barnehagehverdag med barnehager som en pedagogisk virksomher og ikke et oppbevaringssted for barn!