Høringssvar fra Anita Stende

Dato: 04.03.2021

Vi har ingen situasjon her i Norge som tilsier at dette er nødvendig. Så Nei ingen forlengelse.