Høringssvar fra Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehager (FUG og FUB)