Høringssvar fra Ingvill Kjellevold

Dato: 02.03.2021

Hei, og takk for nok en kort høringsfrist.

Det burde legges fram klare bevis og forskning som støtter at regjeringen skal få fortsette å utøve slik makt over disse instansene. Det har ikke blitt gjort til nå, og det er absolutt gyldig grunn til å stoppe forlengelsen av denne loven før eventuell dokumentasjon legges fram. Det som er bekymringsverdig er at det faktisk kommer ut flere rapporter som motbeviser at stengning og tiltak i skolen etc hjelper, og det burde være en mer nyansert offentlig debatt rundt dette før det skulle bli aktuelt å forlenge loven. Vi må være veldig forsiktige med å endre lover basert på frykt. Ja takk til mer rasjonell håndtering (og debatt) av pandemien.

Takk for meg!

Vennlig hilsen Ingvill Kjellevold