Høringssvar fra Nikolai Jul Steensen

Dato: 04.03.2021

Dere skriver historie her nå. Bare synd at dere tror dere er på den "gode" siden av den. Blir "gøy" når rettsaken i Nürnberg begynner og dere forstår omfanget av det dere gjør. Basert på den informasjonen og selvråderetten velger jeg å si ja til at dette forslaget blir forkastet. Vil anbefale dere om å trå forsiktig da Nürnberg koden stadfester at det å følge instrukser også kan være ulovlig og dermed også straffbart. Din risiko. Min frihet.