Høringssvar fra Skolelederforbundet

Dato: 08.03.2021

Under de rådene smitteverntiltak og med føringer fra veiledere, mener Skolelederforbundet at det er nødvendig med tilpasninger for å kunne organisere opplæringen på en smittevernforsvarlig måte. Vi er enige i at den uforutsigbare smittesituasjonen gjør det nødvendig å forlenge den midlertidige loven. Skolelederforbundet har registrert at Regjeringen signaliserer en økt takt i vaksineringen frem mot sommeren. I lys av dette mener vi at det er viktig å påpeke at slike unntakslover må vurderes parallelt med en bedret vaksinestatus og smittesituasjon, slik at de ikke løper lengre enn det som er strengt nødvendig.