Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112077

Dato: 04.03.2021

Nei. Disse stadige forlengelsene av midlertidige lover for å kunne utøve ren fascisme mot befolkningen blir mer og mer likt enabling act 1933. Politikerne og byråkratene har bevist at slik makt ikke bør ligge hos noen. Dette bør også historien ha lært oss.

dette viruset har en IFR på 0,05% for friske folk under 70 år, og lockdown virker ikke. Det er på tide å innse at dette ikke er den krisen dere håpet det skulle være