Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 837120

Dato: 04.03.2021

Sier nei til dette, samt absolutt alle andre forslag, snikinnføringer, "anbefalinger", påbud, under alt som har med å krenke våre mest grunnleggende menneskerettigheter!

NEI!