Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Europakommisjonens forslag til forordning om geo-blokkering og diskriminering på bakgrunn av basert på bosted, etableringssted eller nasjonalitet

Dato: 14.09.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.