Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev

Dato: 09.09.2016

Svartype: Uten merknad

Landbruks- og matdepartementet her ingen merknader til denne saken.