Høringssvar fra Forbruker Europa

Høring-EU kommisjonens forslag til forordning om geo-blokkering og diskriminering på bakgrunn av bosted, etableringssted eller nasjonalitet.

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg