Forprosjekt om klimaverktøy til kommunene

Rambøll har på oppdrag fra KMD gjennomført et forprosjekt om et klimaverktøy for kommunal planlegging. Rapporten kan leses her, og du kan gi dine kommentarer til rapporten.

Kommunene har mange muligheter til å redusere klimagassutslipp gjennom sin arealplanlegging. Det kan imidlertid være krevende å tallfeste de konkrete utslippsreduksjonene. KMD har derfor ønsket å kartlegge mulighetene for å utarbeide et verktøy, slik at kommunene får mulighet til å sammenstille utslippstall fra arealbruksendringer, transport og bygg, forbundet med et konkret planforslag. Rambøll har, på oppdrag fra KMD, i et forprosjekt vurdert om det er mulig å utvikle et verktøy for bruk i kommunal planlegging, og hvordan det eventuelt kan innrettes. Sluttrapporten fra forprosjektet er nå levert, og kan leses nedenfor. 

Forprosjekt om klimaverktøy til kommunal planlegging etter plan- og
bygningsloven (pdf)

Planavdelingen i KMD vil nå gå gjennom rapporten og innhente innspill fra berørte aktører, før det fattes en beslutning om videre oppfølging. Dersom du ønsker å kommentere rapporten og dens anbefalinger kan innspill sendes til postmottak@kmd.dep.no  (merk innspillet med 21/3404) innen 3. desember 2021.