Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forretningsbankloven

Lov om forretningsbanker (forretningsbankloven)

Denne lov gjelder alle foretak som skaffer seg midler til sin virksomhet ved å ta mot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere. Mottak av midler som nevnt i lov om e-pengeforetak § 1-1 annet ledd nr. 2 utgjør ikke innskudd dersom de mottatte beløp umiddelbart byttes mot elektroniske penger utstedt av et e-pengeforetak. Loven gjelder likevel ikke Norges Bank, sparebanker eller foretak som er opprettet i medhold av særskilt lov. Loven gjelder for banker som er omdannet etter bestemmelsene i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner kapittel 2 avsnitt III. Samvirkelag kan ta imot innskudd fra medlemmer uten å komme inn under loven. Med forretningsbank forstås i denne lov ethvert foretak som loven i sin helhet får anvendelse på.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen