Forskningsutfordringer for Nasjonal transportplan

Rapport om utfordringer innen transportforskning utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt, SINTEF og ECON Senter for økonomisk analyse, juni 2001.

Forskningsutfordringer for Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan har avdekket et behov for sterkere fokus på helhetlig, tverrsektoriell transportforskning. Samferdselsdepartementet har derfor tatt initiativ til å få utredet viktige forskningstema rettet mot NTP.

Rapporten om utfordringer innen transportforskning er utarbeidet av Transportøkonimisk Institutt, SINTEF og ECON Senter for økonomisk analyse for Samferdselsdepartementet.

(Juni 2001)

 Mer informasjon om Nasjonal transportplan 2001-2011

VEDLEGG