Forskrift 10. april 2016 nr. 1167 om rekneskapsføring av pensjonsutgifter for Den norske kyrkja (rettssubjektet Den norske kyrkja)

Sjå føresegna på lovdata.no
Til toppen