Forskrift 10. oktober 2000 nr. 1004 om konsesjonsområder for lokalradio

Se forskriften på lovdata.no