Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 11. juli 2008 om endring av forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. juli 2008 med hjemmel i lov 21. desember 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 12.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. juli 2008 med hjemmel i lov 21. desember 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 12.
                                                           
                                                           I

§ 13 nr. 2 skal lyde:

   2. Arbeidsgiver som bare har lønnsutbetalinger som ikke gjelder næringsvirksomhet eller utleie av hus, kan hver 15. januar samlet betale beløp som er trukket i det foregående år når arbeidsgiverens samlede lønnsutbetalinger i det foregående år ikke overstiger kr. 60.000. Overskrides beløpsgrensen i løpet av året, skal arbeidsgiveren samlet betale beløp som til da er trukket ved førstkommende forfallstidspunkt etter nr. 1. For senere terminer i året gjelder da bestemmelsene i nr. 1.

                                                           II
 
Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen