Forskrift 12. april 2016 nr. 1205 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Innmelding og utmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen