Forskrift 12. oktober 2016 nr. 1209 om tilskudd til filmformidling

Denne forskriften gjelder tilskudd til formidling og tilgjengeliggjøring av film og arbeid med å tilrettelegge for filmens møte med publikum.

Det kan gis tilskudd til distribusjon, arrangementer og visning, cinematek- og filmklubbvirksomhet, kompetansehevende tiltak og profilering.

Se forskriften på lovdata.no