Forskrift 14. august 2019 nr. 1325 om tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

Forskriften gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske.

Se forskriften på lovdata.no