Forskrift 15. desember 2017 nr. 2105 om offentlege arkiv

Se forskriften på lovdata.no