Forskrift 15. desember 2017 nr. 2136 om grasrotandel

Formålet med Grasrotandelen er å fremme frivillig aktivitet på lokalt eller regionalt nivå. Grasrotmidler skal brukes på egen frivillig virksomhet i tråd med grasrotmottakers vedtekter og formål.

Se forskriften på lovdata.no