Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,00 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 24. juni 2010 nr. 935 om renter ved forsinket betaling.

 

 

Til toppen