Forskrift 16. oktober 2020 nr. 2084 om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet

Formålet med denne ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Se forskriften på lovdata.no