Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd, og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.


I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 10,00 prosent p.a.


II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 26. juni 2008 nr. 719 om renter ved forsinket betaling.

Tilhørende lov

Til toppen