Forskrift om opphevelse av forskrift om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt om bord på fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann

Fastsatt av Finansdepartementet 17. januar 2011 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak om særavgiftene, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 4-23 annet ledd og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 6-30 femte ledd

                                                            I

Finansdepartementet har 17. januar 2011 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 4-23 annet ledd og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 6-30 femte ledd, opphevet forskrift (Nr. 83)om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt om bord på fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann av 30. september 1980 nr. 6 med senere endringer.

                                                            II

Forskriften trer i kraft straks.


 

Til toppen