Forskrift 19. februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og styrking av de lokale lyd- og bildemedienes demokratiske funksjon i samfunnet.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen